Bank və Maliyyə hüququ

Bank və Maliyyə Hüququ xidmətinə banklar və xarici bankların yerli filiallarının fəaliyyəti üçün lisenziya, bank mübahisələri zamanı iddiaların hazırlanması, müdafiəsi kimi hüquqi yardım daxildir. Bank və Maliyyə hüququ ilə bağlı olan digər münasibətlərlə də əlaqəli hüquqi xidmətlər həyata keçirilir.