Mülki hüquq

Mülki hüquq xidmətlərinə müqavilə hüquq münasibətləri, torpaq hüquq münasibətləri, vərəsəlik hüquq münasibətləri və mülki hüquq öhdəliklərinin icrası kimi hüquq xidmətləri daxildir. Beləliklə, Mülki hüququn istər ictimai-iqtisadi, istərsə də sosial həyatın bütün sahələrini tənzimlədiyini deyə bilərik.