Sığorta hüququ

Sığorta hüququ xidməti sığorta fəaliyyəti ilə bağlı lisenziyaların alınması, sığorta hüquqpozmalarından məhkəmədə müdafiə hüququ, subroqasiya hüququ ilə bağlı münasibətləri əhatə edir. İcbari sığorta işləri ilə dövlət qurumları məşğul olsa da, könüllü sığortanı müvafiq lisenziyanı almış ayrı-ayrı müəssisələr də həyata keçirə bilər.