Cinayət hüquq münasibətləri

Cinayət hüquq münasibətləri ilə bağlı hüquqi xidmətlər arasına fiziki və hüquqi şəxslərin istintaq və məhkəmədə hüquqları, şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər, yol nəqliyyat hadisələri və digərləri aiddir. Cinayət təqibi ilə əlaqədar hallar və cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlərlə bağlı peşəkar hüquqi xidmətlərin göstərilməsi qanunun prinsiplərinə əsaslanmalıdır.