Ailə hüququ

Ailə hüququ xidmətlərinə nikahın məhkəmə qaydasında və məhkəmədən kənar xitamı, əmlak bölgüsü, atalığın müəyyən olunması və bu kimi ailə münasibətləri zəminində yaranan digər məsələlər aid edilir. Bununla yanaşı, valideynin razılığı olmadan uşağın xarici ölkəyə aparılması zamanı yaranan problemlərlə bağlı hüquqi xidmət də bura aid edilir.