Əmək hüququ

Əmək hüququ xidmətlərinə əmək hüquq münasibətləri ilə bağlı olan sənədlərin tərtibi, əmək və kollektiv müqavilələrin tərtibi, əmək münasibətlərində təmsilçilik və bu münasibətlərlə sıx bağlı olan digər xidmətlər aiddir. Bu hüquqların həyata keçirilməsi zamanı düzgün hüquqi xidmət almaq çox əhəmiyyətlidir.