Vergi hüququ

Vergi hüququ xidmətləri özündə vergi ödəyicilərinə hüquqi məsləhətlərin verilməsi, vergi orqanlarında və məhkəmələrdə təmsilçilik, vergi hesabatlarının və ya bəyannamələrinin tərtib olunması və bu hüquqla bağlı olan digər hüquqi xidmətləri birləşdirir. Vergi hüququ sahəsində keyfiyyətli hüquqi xidmət göstərilməsi öndə gələn tələbatlar arasındadır.