Müqavilələrin ekspertizası

Qanuni uyğunluq, maraqların qorunması və tərəflər arasındakı razılaşmalara mümkün dəyişikliklərlə əlaqəli işlərdə hüquqi yardımın alınması vacibdir. Peşəkar hüquqşünaslarımız müqavilələrinizi həm layihədə, həm də son mərhələdə diqqətlə nəzərdən keçirəcəkdirlər.

Müqavilələrin və ya digər qanuni əhəmiyyətli sənədlərin hazırlanması və ekspertizası ən vacib məsələlərdən biridir. Müqavilələrin ekspertizası əvvəlcə müqavilənin qanuni əhatə dairəsini və hansı əsas tələblərə cavab verməli olduğunu ortaya qoyur.

Bildiyimiz kimi, hər bir qanunverici qolun öz qaydaları, norma və prinsipləri olduğu üçün bu məsələ çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Əksər hallarda müqavilələrin bağlanması üçün əsas tələblərdə yol verilmiş səhvlər onların etibarsız olmasına səbəb ola bilər.

Beləliklə, müqavilənin müddəaları arasında hər hansı bir qarşıdurmanın qarşısını almaq üçün beynəlxalq normalara və yerli qanunlara uyğun yazılmalıdır. Bəzi hallarda müqavilədəki boşluqlar aşkar olunur. Bu boşluqları müqavilənin mahiyyəti və qanuna zidd olmayan bir şəkildə doldurmaq üçün hüquqi xidmətlər almaq vacibdir.

Müqavilələrin araşdırılması, ərizəçinin kimliyindən asılı olmayaraq, müqavilə şərtlərinin tərəflər tərəfindən (ikitərəfli və ya çoxtərəfli) qorunub saxlanıldığını yoxlayır. Ayrıca, notarial qaydada təsdiqlənməsi və ya dövlət qeydiyyatı üçün bir müqavilə tələb olunarsa, aşkar edilir və bu barədə tərəflərə məlumat verilir.

Qanunla nəzərdən keçirildikdə, müqavilə iki və ya daha çox şəxs arasında mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, xitam verilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul edildiyi bir razılaşmadır. Əksər hallarda müqavilələr yazılı formada olur. Borc müqaviləsi ən çox yayılmış müqavilələr növlərindən biridir.

Müqavilənin hüquqi ekspertizası gələcək problemlərin və digər çətin şərtlərin qarşısını almaq üçün aparılır. Ayrıca, müqavilələrin araşdırılmasında tərəflərin, maraqlarını qorumaq üçün edilə biləcək hər hansı bir dəyişiklik daxil olmaqla razılaşma şərtlərinin onlar üçün əlverişli olub olmadığını təyin etmək üçün hüquqi yardım göstərilə bilər.

Müqavilələrin ekspertizasi hüquqi xidmətlər

Müqavilələrin ekspertizası zamanı bu müqavilələrə bir neçə peşəkar əməkdaşımız baxır. Sonrakı mərhələdə vəkillərimiz müqavilənin müddəalarını diqqətlə nəzərdən keçirirlər.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bəzi hallarda müqavilədə boşluqlar aşkar olunur. Hüquqşünaslarımız da bu boşluqları müqavilənin və qanunvericiliyin mahiyyətinə zidd olmayan bir şəkildə doldurmağı məsləhət görürlər. Bu prosesi həyata keçirərkən, LEGALSTORE yalnız müştərilərin deyil, qarşı tərəfin də hüquqlarına hörmət edir və dürüstlük prinsipinə əməl edir.

Bir qayda olaraq, müqavilə ekspertizasında gələcəyinizə və karyeranıza qərar verdiyiniz üçün bu məsələdə ən yüksək səviyyədə hüquqi xidmət və məmnuniyyət təqdim edirik.

Xidmətdən yararlanmaq üçün onlayn müraciət edin.

Hüquqi şəxs
Fiziki şəxs